Ekayana - Je eigen pad volgen...

" Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world.

De 10 paradoxale geboden

Geschreven door Kent M. Keith in 1960 en nog steeds een bron van inspiratie.

1. Mensen zijn irrationeel, onredelijk en egocentrisch. Toch moet je van ze houden.

2. Als je goed doet, zal men je van bijbedoelingen beschuldigen. Toch moet je goed doen.

3. Als je succesvol bent, word je een aantal valse vrienden en heude vijanden rijker. Toch moet je succesvol zijn.

Desiderata 

prozagedicht uit 1927 van Max Ehrmann (1872-1945).

Max Ehrmann schreef veel over spirituele zaken en dat geldt ook voor de Desiderata. Het is een instructie om goed en zinvol te leven. Dit gedicht werd vaak op posters verspreid met de toevoeging dat de tekst gevonden was in de Saint Paul ' s Church van Baltimore (1692). Daarmee werd gesuggereerd  dat de tekst eeuwenoud was, maar de kerk dateert uit 1692, niet de tekst.

Kies kalm je weg temidden van het rumoer en de haast, en herinner

je hoeveel vrede er in de stilte kan zijn. Sta, zoveel mogelijk met

behoud van je eigen karakter, met iedereen op goede voet. Spreek

rustig en duidelijk de waarheid en luister naar anderen; ook naar

hen die onwetend zijn, ook zij hebben hun verhaal.

 AS I BEGAN TO LOVE MYSELF

“As I began to love myself I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today, I know, this is “AUTHENTICITY”.

As I began to love myself I understood how much it can offend somebody if I try to force my desires on this person, even though I knew the time was not right and the person was not ready for it, and even though this person was me. Today I call it “RESPECT”.

As I began to love myself I stopped craving for a different life, and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today I call it “MATURITY”.

trap-ekayana