Ekayana - Je eigen pad volgen...

Werkwijze

Met deze houding en werkwijze richt ik mij vooral op het helpen van mensen om in hun kracht te komen en zo het optimaal functioneren te bevorderen. Dit doe ik door het versterken van positieve eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden, zonder de aanwezige klachten, beperkingen en disfunctioneren te ontkennen of uit de weg te gaan.

Centraal staat het vergroten van acceptatie en aandacht voor jezelf en je situatie zoals die hier-en-nu is en het bewust leren handelen volgens jouw eigen persoonlijke waarden. Dit heeft tot gevolg dat psychische problematiek afneemt en dat veerkracht, welzijn en vertrouwen in jezelf en in de toekomst toeneemt. Dit verkleint de kans op terugval aanzienlijk.

De integrale psychologie gaat er van uit dat ieder mens zelf alle mogelijkheden en oplossingen in zichzelf heeft voor de problemen die ervaren worden. De behandeling of begeleiding is erop gericht jou de mogelijkheid te bieden de vraag (of vragen), problemen en knelpunten die je bij aanmelding ervaart helemaal te verhelderen en om hulpbronnen, die nodig zijn voor aanvaarding van de situatie dan wel het op gang brengen/houden van veranderingen, op te sporen en in te kunnen zetten. Diepgaande, blijvende veranderingen zijn dan vaak het gevolg

trap-ekayana